חומר מקומי, פלסטיות ושיטפונות

אדמה – מים – אש שלושה יסודות שמרכיבים את כלי החרס

אחד מהחומרים שאני עובדת אתם הוא חומר הנקרא BY-70 שמיוצר במפעל יהוא חרסיות בירוחם. המרכיב  החרסיתי של החומר הוא מחרסית מקומית ממשית, מקורו של החומר הוא בנחל ממשית הסמוך לדימונה (ולעיר הנבטית ממשית). החרסית אדמדמה ולאחר השריפה בתנור (אש) משתנה הצבע לחום אפרפר (דומה לצבע של חול ים) .

החרסית היא מרכיב חשוב בחומר הקרמי והיא שנותנת לחומר את הפלסטיות שלו (פלסטיות בדומה לפלסטלינה) פלסטיות –היכולת של החומר לקבל צורה ולשמור עליה. כאשר מוסיפים מים לחרסית (יבשה או אבקה) ניתן לעבוד עם החומר ולעבד אותו, כאשר החומר מתייבש, הוא שומר על צורתו אך מאבד את יכולת התנועה. חומר שמתייבש מתכווץ.

אדמת הנגב מכילה אחוזים גבוהים של חרסית ולכן נוכל לראות ברחבי הנגב אדמה סדוקה. חרסית שנרטבה בגשמים ובשטפונות התייבשה והתכווצה. תכונות החרסית הם גם הסיבה לשטפונות בנגב, החרסית שבאדמת הלס תופחת בגשם הראשון ומונעת חדירת מים נוספים, שהגשם ממשיך לרדת הוא אינו חודר לאדמה שנאטמה אלא ממשיך לזרום כנגר עלי.

כלים מקרמיקה בעבודת יד – דברים במדבר